Alleen een (t)huis kopen onmogelijk?

Mark de Bruijn

Accountmanager

Op de huidige woningmarkt zijn er diverse obstakels voor potentiële kopers, waaronder beperkingen op de maximale leencapaciteit en de zoektocht naar een geschikte woning binnen het budget. Daarnaast spelen zaken zoals de impact van bijvoorbeeld een DUO-lening op de leencapaciteit, de noodzaak van eigen middelen voor financieringskosten en de concurrentie bij biedingen op populaire woningen een rol.

Samen met iemand anders een woning kopen

Hoewel de tijdelijke regeling hypothecair krediet enige verruiming biedt voor alleenstaanden, blijft het voor velen een uitdaging om de stap naar een eigen woning te zetten. Ooit overwogen om samen met een familielid (zoals broers, zussen) of een vriend/vriendin (niet zijnde de partner) een woning te kopen?

Veelgestelde vragen hypotheek - afbeelding proostende dames

Door te rekenen met twee inkomens, wordt het mogelijk meer te financieren en naar andere type woningen te kijken dan wanneer iemand alleen is. Hoewel dit een veelbelovende oplossing kan zijn, is het belangrijk om de aandachtspunten en tips goed met de klanten te bespreken en vast te leggen. Dit ook mede om toekomstige verrassingen of problemen te voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de wegen elkaar scheiden. Bijvoorbeeld door een andere baan van één van de twee schuldenaren of dat één van de twee een relatie krijgt. Wat dan?

Aandachtspunten

  • Er kunnen maximaal twee schuldenaren zijn.
  • Beide schuldenaren zijn ieder verantwoordelijk voor de hele lening.
  • Alleen één schuldenaar kan gebruikmaken van de verhuisregeling, tenzij beide schuldenaren naar dezelfde woning verhuizen. Hiervoor is toestemming nodig van de schuldenaar die geen gebruikmaakt van de regeling

Tips

  • Het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid op basis van beheernormen* is een mogelijkheid, maar niet in alle gevallen toepasbaar.
  • Toets o.b.v. beheernormen* vooraf of de lening op één schuldenaar (niet in alle gevallen toepasbaar) past en overweeg extra aflossingen als dat nodig is.
  • Maak van tevoren afspraken over hoe de overwaarde of verkoopopbrengst wordt verdeeld bij verkoop.
  • Wijs de klanten erop dat ze van tevoren afspraken maken over het gebruik van de woning.
  • Het kan ook slim zijn een gezamenlijke rekening te openen voor het betalen van de gezamenlijke lasten.
  • Plan regelmatig een gesprek om eventuele veranderingen op tijd te bespreken.

* Met het toetsen op beheernormen heb je een indicatie van de leencapaciteit van de achterblijvende schuldenaar.

Denk jij ook aan het afsluiten van een nieuwe hypotheek, of het oversluiten van je huidige hypotheek? Dan denk je natuurlijk aan een hypotheek van HollandWoont! Een hypotheekadviseur bij jou in de buurt helpt je hier graag meer verder. Klik hier om er een te vinden.